0967 152 189 nhadattuyenquang.net@gmail.com

Đất trang trại, đồi rừng, nhà xưởng

Gia đình cần bán trang trại có diện tích 1Ha tại xã Tân Long

Gia đình cần bán trang trại có diện tích 1Ha tại xã Tân Long

Giá:

Diện tích: 10000

Khu vực: Xã Tân Long - Yên Sơn

Bán đất trang trại đồi cây ăn quả ao cá

Bán đất trang trại đồi cây ăn quả ao cá

Giá: 0 ₫

Diện tích: 30000

Khu vực: yên sơn