0967 152 189 nhadattuyenquang.net@gmail.com

Huyện Yên Sơn

Bán mảnh đất làm nhà vườn gần ĐH Tân Trào

Bán mảnh đất làm nhà vườn gần ĐH Tân Trào

Giá: 120 Triệu ₫

Diện tích: 829

Khu vực: Xóm 6, Trung Môn

Bán nhà vườn thuộc huyện yên sơn tuyên quang

Bán nhà vườn thuộc huyện yên sơn tuyên quang

Giá: 0 ₫

Diện tích:

Khu vực: yên sơn

Gia đình cần bán trang trại có diện tích 1Ha tại xã Tân Long

Gia đình cần bán trang trại có diện tích 1Ha tại xã Tân Long

Giá:

Diện tích: 10000

Khu vực: Xã Tân Long - Yên Sơn

Bán đất trang trại đồi cây ăn quả ao cá

Bán đất trang trại đồi cây ăn quả ao cá

Giá: 0 ₫

Diện tích: 30000

Khu vực: yên sơn

Chuyển nhượng lô đất view hồ Trung La

Chuyển nhượng lô đất view hồ Trung La

Giá: 2 tỉ ₫

Diện tích: 600

Khu vực: Hồ Trung La - Yên Sơn - Tuyên Quang