0967 152 189 nhadattuyenquang.net@gmail.com

Admin

Tin tức - 27/05/2023 - 280 Lượt xem

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang đợt 1/2023

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang đợt 1/2023. Đây là thông báo chính thức từ cơ quan chức năng quản lý.

Bài viết liên quan